Opleidingskedule

Indien u opleiding gedurende 'n ander tydperk wil laat doen of in 'n ander area kan u ons gerus kontak, ons het alternatiewe datums beskikbaar. Kontak ons by info@praktika.co.za vir ons brosjure / pryse.

24-25 Oktober 2018

Noodhulp vlak 1

Citrusdal

31 Oktober 2018

Voedselveiligheid & Higiëne

Citrusdal

6 November 2018

Trekkeroperateur

Citrusdal

7 November 2018

Veilige hantering van Landbou Chemiese Stowwe

Citrusdal

8 November 2018

Kettingsaag

Citrusdal

15 November 2018

Veiligheidsverteenwoordiger

Citrusdal

16 November 2018

Brandbestryding

Citrusdal

27-28 November 2018

Leierskap

Citrusdal

29 September 2018

Hantering van Dissipline in die werkplek

Citrusdal