Opleidingskedule - 2019

Indien u opleiding gedurende 'n ander tydperk wil laat doen of in 'n ander area kan u ons gerus kontak, ons het alternatiewe datums beskikbaar. Kontak ons by info@praktika.co.za vir ons brosjure / pryse.