Opleidingskedule

Indien u opleiding gedurende 'n ander tydperk wil laat doen of in 'n ander area kan u ons gerus kontak, ons het alternatiewe datums beskikbaar. Kontak ons by info@praktika.co.za vir ons brosjure / pryse.


Citrusdal


4 Junie 2018

Veiligheidsverteenwoordiger

Klawer / Trawal

5 Junie 2018

Veilige hantering van Landbou chemiese stowwe

Klawer / Trawal

6 Junie 2018

Trekkeroperateur

Klawer / Trawal

7 Junie 2018

Brandbestryding

Klawer / Trawal

8 Junie 2018

Kettingsaag

Klawer / Trawal

11-12 Junie 2018

Noodhulp vlak 1 (3 jaar geldigheidsertifikaat)

Klawer / Trawal

19-20 Junie 2018

Leierskap

Klawer / Trawal

21 Junie 2018

Voedselveiligheid & Higiëne

Klawer / Trawal

26 Junie 2018

Trekkeroperateur

Clanwilliam

23 Julie 2018

Kettingsaag

De Doorns

24 Julie 2018

Trekkeroperateur

De Doorns

25 Julie 2018

Veilige hantering van Landbou chemiese stowwe

De Doorns

26 Julie 2018

Veiligheidsverteenwoordiger

De Doorns

27 Julie 2018

Brandbestryding

De Doorns

30-31 Julie 2018

Leierskap

De Doorns

1 Augustus 2018

Hantering van dissipline in die werkplek

De Doorns